Fysiotherapie Kuip Onze praktijk Team Specialisaties Samenwerkingen Openingstijden / tarieven Afspraak maken Netwerken Huisreglement Nieuws AVG  -BIG registratie

Algemene fysiotherapie


De fysiotherapeut is specialist in beweging.
Als je niet goed kunt bewegen, als je niet durft te bewegen.

Als je meer moet bewegen, als je moeite hebt met bewegen.

De fysiotherapeut is er voor iedereen.

Van klein tot groot. Van jong tot oud.


Manuele lymfedrainage


Manuele lymfedrainage is een vorm van massage die het vochtafvoerende systeem bevordert. De therapie zorgt ervoor dat het lymfevocht wordt omgeleid via goed functionerende lymfevaten. Het kan even duren voordat er een blijvend resultaat is maar één behandeling kan al verschil maken. Om dat te behouden kan er compressietherapie worden gegeven bijvoorbeeld door te zwachtelen.

Manipulatie


Manipulatie is het toepassen van specifieke passief mobiliserende bewegingen waarbij de functiestoornissen in een gewricht worden verholpen. Soms worden de gewrichten daarbij heel snel bewogen (HVT-technieken) waarbij er een knappend of krakend geluid kan worden waargenomen. Dit wordt over het algemeen niet als pijnlijk ervaren.

Arbeidsfysiotherapie

Bij arbeidsgerelateerde klachten is arbeidsfysiotherapie de beste weg om u en/of uw werknemers zo snel mogelijk te laten terugkeren op de werkplek. Werkplekonderzoek en het begeleiden van reïntegratie behoren ook tot de competenties van de arbeidsfysiotherapeut.


Oncologie fysiotherapie


Oncologische fysiotherapie richt zich op behandeling van mensen met kanker en dan op de gevolgen van de ziekte zelf en van de medische behandelingen daarvoor. Het werkgebied van de fysiotherapie is het bewegen en alles wat daarmee samenhangt. Dat geldt ook voor de oncologie fysiotherapie. Die behandelt dus de gevolgen op het bewegend functioneren van kanker en medische behandelingen tegen kanker. 
Denk hierbij aan lichamelijke problemen zoals de gevolgen van operaties, schade aan het bewegingsapparaat en hart en longen door bestraling en chemotherapie en lymfoedeem. 
Maar ook algemene klachten, zoals pijn, moeheid, problemen met het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden, een veranderd lichaamsbeeld of verminderde belastbaarheid. 
In de behandelfase is de diagnose gesteld en vinden de primaire medische behandelingen plaats, zoals operatie, bestraling en/of chemotherapie. Dit kan allerlei ongemak met zich meebrengen waarbij de oncologie fysiotherapeut kan helpen. Verder is het erg belangrijk om actief te blijven en te blijven of te gaan bewegen. De oncologie fysiotherapeut kan daarover adviseren en het bewegen begeleiden. 
In de herstelfase knapt de patiënt op van de medische behandelingen en kan zijn leven weer gaan oppakken. Daarbij is het de bedoeling dat de patiënt geneest en weer alles kan doen dat hij of zij voor de behandelingen ook deed. Gevolgen van de medische behandelingen kunnen dat echter in de weg staan, bijvoorbeeld een bewegingsbeperking. Daarbij kan de oncologie fysiotherapeut helpen door bijvoorbeeld een bewegingsprogramma aan te bieden om de conditie weer op te bouwen of klachten te behandelen die verder herstel moeilijk maken. 
Maar soms loopt het anders en slaan de medische behandelingen niet goed aan, ontstaan er uitzaaiingen of een nieuwe vorm van kanker. Dan spreken we van de palliatieve fase. De ziekte is dan niet meer te genezen. Belangrijk is dan dat de kwaliteit van leven goed is. Daarvoor is een actieve levensstijl met veel lichaamsbeweging belangrijk. De oncologie fysiotherapeut begeleidt en adviseert daarover. 
In de terminale fase is het levenseinde in zicht. Pijn, moeheid en benauwdheid zijn de belangrijkste klachten. Bij deze klachten kan de oncologie fysiotherapeut helpen met bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen, begeleiden bij belasten, advies en ondersteuning bij ventilatie, temperatuur en luchtvochtigheid, ademhalingsoefeningen.Geriatrie fysiotherapie


Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen (geriatrie fysiotherapeut). 

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. 

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. 

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. 

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.Sport fysiotherapie

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft. De sportfysiotherapeut behandelt cliënten die na ziekte of blessures weer aan het werk willen en/of weer willen sporten. Hij begeleidt en adviseert ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen. In zijn praktijk ziet de sportfysiotherapeut ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van de therapie. De therapie richt zich niet alleen op het herstel van de getroffen gewrichten, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn.


Mulligan Concept

Het Mulligan Concept is een methode die door een groot aantal fysio- en manueel therapeuten in Nederland wordt gebruikt om pijnvrij te kunnen mobiliseren. De methode gaat hypothetisch uit van een zgn. sporingsprobleem. Als metafoor kunt u hierbij denken aan een niet soepel lopende lade in een kast. Het spoor terugvinden is hier vaak een kwestie van een subtiele aanpassing van de positie van de lade, waarna het openen en sluiten weer zonder frictie kan plaatsvinden. Door in een menselijk gewricht deze gecorrigeerde beweging pijnvrij in te slijpen wordt het normale patroon hersteld. Dit fenomeen leidt vaak tot een snel en blijvend herstel van de gewrichtsfunctie

Het Mulligan Concept is niet geschikt voor alle problemen, maar wel voor veel klachten aan het bewegingsapparaat, zoals b.v aan knie, enkel, heup, schouder, rug, arm, pols, hand. U kunt zich hebben verstapt of een verkeerde beweging hebben gemaakt. Meestal is er op röntgenfoto’s of scans niets te zien maar ervaart u toch pijn, meestal bij de beweging. Soms speelt de klacht al jaren, soms pas een paar dagen. Indien een gewricht niet goed spoort, is er vaak met de methode Mulligan Concept veel (en over het algemeen snel) resultaat te behalen. 


Dry Needling

Dry needling is een nieuwe en efficiënte behandelmethode van de fysiotherapeut. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen. Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten. Dry needling gebruikt meestal één naald, waarmee kortdurend in de spier wordt geprikkeld. Dry needling werkt op specieke punten zgn: ‘triggerpoints’ en is geen ‘energie’ behandeling. Een triggerpoint is een drukpijnlijke plek in een spier, die naast de lokale drukpijn, ook vaak pijn ‘op afstand’ veroorzaakt. De fysiotherapeut zoekt naar deze plaatsen, omdat ze vaak de hoofdoorzaak kunnen zijn van uw klachten. Dry needling therapie kan worden toegepast bij: Stijve spieren en gewrichten, RSI- klachten, klachten van de nek,schouder, arm, (tennis) elleboog, onderarm en pols. Klachten van de lage rug, heup, bil- en beenspieren, krampen, uitstralende pijn patronen, hielspoor, etc. De behandeling is gericht op het uitschakelen van deze triggerpoints. Via het gericht aanprikken met een naaldje worden deze punten in de spier(en) ontspannen. Bij langdurige klachten zal de therapeut vaak meerdere spieren behandelen in uw arm of been, alsmede de spieren langs de wervelkolom.Specialisaties

FYSIOTHERAPIE KUIP Michiel de Ruyterweg 105 5262 VC Vught  telefoon 073 - 6566802 info@fysiotherapiekuip,nl